BEDMINTONOVÝ KLUB
SPIŠSKÉ VLACHY

Dobrý bedmintonista je tam, kde je košík. Skvelý bedmintonista je tam, kde košík bude.

O NÁS ?


História bedmintonu v našom meste

je spojená so založením (2005) a činnosťou BK SZBe žiakov pri ZŠ Komenského 6 (vedúci Mgr. Ján Kočiš a RNDr. Lenka Müllerová) a ZÚ bedminton v rámci CVČ pri ZŠ Komenského 6 v Spišských Vlachoch (2013, vedúci Ing. arch. Martin Čurilla). Založeniu prvého BK dospelých predchádzala niekoľkoročná záujmová hra bedmintonu v telocvični ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy. Pri jej začiatkoch stáli - Mgr. Ján Kočiš, Ing. arch. M. Čurilla, Roman Müller a František Kiseľ, ktorí v rokoch 2010 - 2019 postupne hru bedminton propagovali a rozširovali rady bedmintonistov v našom meste. 20.01.2020 bol v Spišských Vlachoch založený prvý Bedmintonový klub dospelých - 1. ŠK TATRAN, ktorý bol prijatý za kolektívneho člena SZBe pod ev. č. 271.

Cieľom Bedmintonového klubu

je združovať záujemcov o bedminton v meste Spišské Vlachy a jeho okolí, rozširovať záujem o hru bedmintonu medzi mládežou, reprezentovať naše mesto a šíriť povedomie o Spišských Vlachoch v rámci regiónu, kraja, Slovenska.

V súčasnosti má BK 25 členov

z toho 14 registrovaných hráčov 2. ligy. Prvým predsedom novovzniknutého BK sa stal Ing. arch. M. Čurilla. Od 24.01.2023 je novozvoleným predsedom BK Mgr. Slavomír Holotňák, podpredsedom Ing. arch. Martin Čurilla. Našim členom poskytujeme okrem možnosti tréningu v telocvični ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy, príp. účasti na tréningoch tímov ligových spoluhráčov z okolia (Kežmarok, Huncovce) aj registráciu v Slovenskom zväze bedmintonu a tým účasť na turnajoch podľa platného kalendára SZBe v rámci súťaže 2. ligy zmiešaných družstiev dospelých oblasť východ (KPŠ Košice, KPŠ Košice B, KBŠ Dolný Kubín, VEVA Huncovce, KGB Rožňava, Slavoj Spišská Belá, BK Sabinov, BC Liptovský Mikuláš, Victory Trebišov, Koral Sport Spišská Nová Ves, MŠK TATRAN Spišské Vlachy), kde sme postúpili z 3. ligy po organizačných zmenách SZBe v rámci ligy oblasť východ vo februári 2023. Okrem ligových súťaží sa zúčastňujeme aj rôznych príležitostných turnajov (Valentínsky turnaj 2023 v Liptovskom Mikuláši, Popradský lakeť 2023 - marec), na ktorých úspešne prezentujeme mesto Spišské Vlachy.

PRÁCA S MLÁDEŽOU


Priebežná motivačná činnosť - zapájanie do hry bedmintonu maloletých rodinných príslušníkov a študentov ZŠ a SŠ na tréningoch dospelých.
Odborná príprava - školenie trénerov - v spolupráci so SZBe dvaja naši členovia, František Kiseľ a Ing. Petra Jenčíková, v apríli 2023 získali Certifikát trénera bedmintonu 1. kvalifikačného stupňa.
Spolupráca so školami - plánujeme založenie BK žiakov ZŠ v spolupráci s učiteľmi, rodičmi, členmi BK, vedením škôl v meste a mestom Spišské Vlachy, 1. ŠK TATRAN.

Fotogaléria


This is Bedminton

najlepšie výmeny

TURNAJE2. liga zmiešaných družstiev dospelých oblasť východ

17. 12. 2022
Predvianočný turnaj dvojhier a štvorhier

Výsledky:

Štvorhra muži :

  • 1. J. Legát, D. Maro
  • 2. J. Kočiš, L. Jurčišin
  • 3. M. Čurilla, M. Fľak

Štvorhra ženy :

  • 1. K. Čurillová, P. Jenčíková
  • 2. D. Štofilová, K. Kočišová

Štvorhra zmiešaná:

  • 1. K. Čurillová, J. Legát - P. Jenčíková, F. Kiseľ
  • 2. K. Kočišová, J. Kočiš - M. Holotňáková, S. Holotňák


Kontaktujte nás